Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s platnou legislativou ČR postup při uzavírání kupních smluv prodávajícím a kupujícím, dále i vztahy vzniklé z této smlouvy.

Předmětem kupní smlouvy jsou produkty dekorativní kosmetiky, dále doplňkové zboží, informační a propagační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje. 

PRODÁVAJÍCÍ 
Andrea Vilčeková - výhradní distributor dekorativní kosmetiky Make-up Studio pro ČR
Sídlo: K. Čapka 876, Sušice 
Obchod a provozovna: Vašatova 1402, Kladno 272 01
Tel: 734 445 050
Parkovaní u obchodu zdarma - stání vlevo.
Parkovaní u obchodu zdarma - stání vlevoFirma je zapsána v Živnostenském rejstříku města Sušice pod č.j. OŽÚ 3048/04/253/1, ev.č. 340402-5519-00. 
IČ: 687 94 355 
DIČ: CZ7462251984 


KUPUJÍCÍ 
Kupující je fyzická nebo právnická osoba se sídlem a adresou provozovny v ČR splňující dále uvedené podmínky. 
Dodání zboží kupujícímu v zahraničí je nutné objednat u zahraničního distributora v dané zemi.
Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu své kontaktní údaje, potřebné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech - viz registrace

Skupina Kupující je rozdělena do dvou skupin.

 1. Maloodběratel
 2. Velkoodběratel (obchod s kosmetikou, maskér, vizážista, kosmetička, kadeřnice, manikérka, modelka... - slevy dle odběrů a doby spolupráce)


Skupinu Velkoodběratel tvoří Kupující, kteří jsou jsou držitelem živnostenského listu nebo osvědčení z kurzu v příslušném oboru a svou profesi aktivně provozují. 
ŽL není nutné zasílat, výše uvedenou skutečnost Prodávající ověří v živnostenském rejstříku podle IČ uvedeného v registraci Kupujícího. Po kladném ověření bude Kupující zařazen do skupiny Velkoodběratel. 
ŽL může být nahrazen osvědčením o absolvování příslušného kurzu. Kopii (foto nebo scan) tohoto osvědčení zašle Kupující emailem Prodávajícímu. 

Kupující musí uvádět stejný název firmy do fakturační i dodací adresy. 
Kupující ve skupině Velkoodběratel mohou prodávat produkty Make-up Studio dále svým Maloodběratelům pouze za maloobchodní ceny uvedené v e-shopu (ceny viditelné bez přihlášení) nebo v maloobchodním ceníku v PDF souboru. 

Další internetový prodej není povolen žádné skupině Kupujících. 

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY 
Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. 
Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-mailu a nebo ústně osobně či telefonicky - viz níže uvedené kontakty. 
Registrovaný uživatel má přístup k historii svých starších objednávek zadaných v obchodě shop.make-upstudio.cz. 
Objednávky jsou podávány a potvrzovány v českém jazyce. 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK 
PÍSEMNĚ: Andrea Vilčeková - Make-up Studio CZ, Vašatova 1402, Kladno 272 01 
E-OBCHOD: shop.make-upstudio.cz 
E-MAILEM: obchod@makeupstudio.cz 
TELEFONICKY: Po-Pá 9:00 - 17:00 (pá 16:00) hod. na čísle 734 445 050
OSOBNĚ: V OBCHODĚ FIRMY - Vašatova 1402, Kladno 272 01 
Otevřeno je každý pracovní den od 9:00 do 17:00 (pá do 16:00) hod. 

STORNO NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 1. Ze strany kupujícího - kupující má právo objednávku stornovat nebo změnit nejpozději do okamžiku předání zásilky přepravci. Stornování objednávky je možné provést e-mailem na adresu obchod@makeupstudio.cz nebo telefonicky na číslo 734 445 050. 

 2. Ze strany prodávajícího - prodávající má právo objednávku stornovat mj. v těchto případech:
  - zboží se již přestalo vyrábět nebo dodávat
  - v případě platby předem převodem nedojde k přijetí platby do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky
  - kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje
  - došlo výrazným způsobem ke změně ceny u prodávajícího a kupující změnu ceny neakceptuje 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

CENY 
Pokud není dohodnuto jinak, řídí se kupní cena aktuálním ceníkem provozovatele obchodu. Uvedené ceny obsahují DPH. Případné slevy se nesčítají. 

SLEVY 
Velkoodběratelé mají možnost získat z titulu předmětu svého podnikání slevu - individuálně dle odběrů a doby spolupráce. 

DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ
 
Prodávající dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu. Zboží prezentované v tomto e-shopu splňuje platné normy ČR a EU. Prohlášení o shodě s uvedenými normami a bezpečnostní listy k produktům jsou uloženy u Prodávajícího. 


REKLAMAČNÍ ŘÁD 
Viz samostatný Reklamační řád. 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
Kupující Malodběratel má podle Spotřebitelského zákona právo na vrácení zboží do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží je možné vrátit pouze po předchozí telefonické domluvě nebo na adrese obchod@makeupstudio.cz. Zboží musí být v původním obalu, kompletní, nepoškozené, nepoužité. Prodávající vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 30 dnů od doručení nepoužitého a nepoškozeného vráceného zboží na adresu prodávajícího. Prodávající nehradí náklady spojené s vrácením zboží. 
Vrácení zboží od kupujícího - Velkoodběratel je možné pouze po dohodě s prodávajícím. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Případné chyby v cenách a popisech jsou vyhrazeny. 
Všeobecné obchodní podmínky firmy Andrea Vilčeková - Make-up Studio CZ, nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2012. Poslední změna byla provedena 12. 1. 2015.